www.radiobalkanfox.com

1 komentar

  • Bolje bi bilo da Krki čuva ovce u okolini Pančeva, umesto što se sekira za penzionere, a u suštini je veliki poltron I robot ΛV. Po zadnjim ponašanjima ΛV se transformiše u majku većeg dela penzionera, koje naziva „siromašnim“, a ponaša se kao očuh (možda i mačeha) prema „bogatim“ penzionerima kojima bezdušno otima penzije, jer je veoma lako uveo otimačinu penzija, a teško je ukida. Takođe, kod nas sada je „trend“ kupovina diplome i prodaja znanje na velikom. Kakva diploma takvo i znanje.